Xưởng Ngũ Kim 1


Quy trình công nghệ và dịch vụ cung cấp

   Các loại Inox không rỉ chuyên sử dụng trên tàu, hàng ngựa, mặt dây nịch, các loại ròng rọc, Ống nước và các mặt hàng dùng trong nhà tắm như giá đỡ...    Bao gồm các loại hàng Inox bán thành phẩm, gia công tiện, gia công ráp bộ    Bên cạnh đó, còn có các loại hàng Inox với các loại bề mặt khác nhau như: Rung bóng, đánh bóng, quay cát và xi...