Xưởng Ngũ Kim

  Sản phẩm của chúng tôi bao gồm thiết bị cưỡi ngựa , khóa thiết bị tàu, khối fitting lắp ống và các thành phần nội thất...
nhiều loại hàng hóa bằng thép không gỉ.
Quá trình của chúng tôi bao gồm đúc thép không gỉ, gia công, máy tiện, tiện, khoan, khai thác, lắp ráp và quy trình bề mặt không gỉ khác nhau, như bề mặt thùng, bề mặt đánh bóng, và bề mặt đánh bóng điện phân, v.v.

 Xưởng May

  Giới thiệu dịch vụ và quy trình do nhà máy cung cấp:
Cắt: Da / Da tổng hợp / Vải / Cắt vải
Keo: Vật liệu keo bằng tay
May: Vật liệu dày / mỏng
Carve: Thiết kế chạm khắc trên da bằng tay.
Thủ công: lắp ráp yên xe, may bằng tay vv..