Xưởng Ngũ Kim 2


Quy trình công nghệ và dịch vụ cung cấp

  Cung cấp xử lý, gia công, đánh bóng, đóng gói, xuất hàng sản phẩm hàng ngựa.   Gia công bao gồm khoan lỗ, lắp ráp, hàn khí, hàn gió đá, mài bên trong và bên ngoài.   Đánh bóng bao gồm mài, cắt, đánh bóng mờ, Ngoài ra còn có công đoạn như xi đen, xi đồng, nhuộm màu, làm sạch và khắc.