Xưởng May 1


Quy trình công nghệ và dịch vụ cung cấp

  Sản xuất may mặc chủng loại cho ngựa : Áo ngựa , đệm yên ngựa , chụp mắt ngựa , bảo hộ chân ngựa , các chủng loại túi , dây đai đầu ngựa & dây dẫn ngựa , quấn chân ngựa...   Ngoài ra còn sản xuất may mặc đồ dùng bảo hộ cho người cưỡi ngựa : Áo giáp , nón bảo hộ , găng tay.